Gamla hus i Sandhamn.Det byggs om, rustas, rivs och förändras i många av husen i Sandhamn. Men åtgärder som görs för att få bort fukt och drag kan bli det som sätter fart på mögel och andra skadeangrepp.
Backar man hundra år bak i tiden så ser Sandhamns by ut ungefär som i dag. En skillnad är många hus har byggts till på olika sätt. En annan skillnad är att husen i dag hålls efter så noga att det i många fall inte finns någon punkt där målarfärgen tillåts flaga. Inne i husen är ofta allt omgjort.
När sommargästerna far hem kommer hantverkarna till ön, för att fortsätta det ständigt pågående arbetet med att bygga om och till de gamla trähusen, där grunden ofta är en enkel stockstuga från 1700- eller 1800-talet. Men att gå in och ändra på gamla hus innebär alltid en risk.
ISHT-husGamla hus i Sandhamn.
Det bästa du kan göra om du vill bevara ett gammalt hus är att stoppa händerna i byxfickorna, säger Johan Mattson, expert på biologiska skador på hus. Om huset har stått i hundra år och du kan se att det inte har hänt så mycket under tiden när det gäller skador, då har du också ett kvitto på att huset fungerar som det ska.
Listan över misstag som kan göras i samband med renoveringar är lång. Många fel görs när moderna material placeras i gamla hus och då det naturliga draget som finns i ett gammalt trähus stoppas till på felaktigt sätt. Små misstag kan lätt få stora konsekvenser.
Att isolera ett gammalt hus på fel sätt kan innebära att äldre mögel- och svampangrepp, som det inte har hänt så mycket med på 70 år, får en flygande start och börjar växa till sig i snabb takt, säger Johan Mattson.
Moderna underlagsmaterial som gips- och asfaltskovor har lätt för att mögla och passar därför dåligt i äldre hus. Isoleringsmaterialet Rockwoll innehåller järn, som ger ett brandskydd men som också fungera som näring åt hussvamp.
Moderna material kan vara riskfria men det är då mycket viktigt att hantverkarna lägger in dem på rätt sätt. För att försäkra sig mot problem måste man vara noga med att kontrollera så att alla material verkligen används på det sätt som producenten föreskriver, säger Johan Mattson.
SHT-hus1
De förändringar som har gjorts av tidigare generationer husägare kan ibland vara lömska fällor. Ett exempel är läckage av kondensvatten under toalettstolar.
Många undersöker området runt badkaret noga, men glömmer att även toaletten kan ge upphov till fuktskador, förklarar Johan Mattson. Om spolvattnet är riktigt kallt kan det ge upphov till kondens. Vattnet kan sedan hitta vägar ner i golvet om toalettstolen är fastskruvad, då det rinner med skruvhålen. Det är förvånansvärt mycket vatten som kan koma ut och ställa till med skada på det sätet.
Att riva allt det gamla, för att stället bygga upp ett nytt hus på platsen är ett sätt att undvika problemet då gammalt och nytt ska förenas. men innebär samtidigt att husets alla antikvariska värden går förlorade. Enligt Johan Mattson är det ofta bättre att göra tvärtom och nöja sig med att göra bara de mest nödvändiga ingreppen om virket i huset ser friskt ut.
Ett problem är att husägare ofta överreagerar på de problem som finns.
Om man hittar en rötskada med ett bo av hästmyror så räcker det oftast att ta bort just de delar där rötan finns, förklarar Johan Mattson. Samma sak gäller mögel, som ofta kan åtgärdas lokalt med bra effekt.
Det viktigaste tipset till dem som vill täta ett gammalt hus är att inte spruta in något isoleringsmaterial i blindo.
Om man ska täta är det mycket viktigt att först öppna utrymmet så att konstruktionen kan granskas. Isoleringen kan annars sätta fart på små gamla mögelangrepp, som annars inte hade ställt till med någon stor skada, men som kan sprida sig snabbt efter en renovering
Ett annat råd är att inte försöka fuktisolera bara delar av ett hus, till exempel vid en tillbyggnad.
Ångspärren fungerar inte som den är tänkt om inte alla väggar är skyddade på samma sätt, säger Johan Mattson. Att lägga in en ångspärr i en sommarstuga som står ouppvärmd under den kalla delen av året kan få motsatt effekt, då spärren kan orsaka kondens om ytterväggen värms upp av solen och blir varmare än det är inne i huset.
Jenny Wickberg
Annons